PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Tuberculosis and Respiratory Diseases10.4046/trd.2017.00812018814311Body Mass Index as a Predictor of Acute Kidney Injury in Critically Ill Patients: A Retrospective Single-Center StudySunmi Ju, Tae Won Lee, Jung-Wan Yoo, Seung Jun Lee, Yu Ji Cho, Yi Yeong Jeong, Jong Deog Lee, Ju-young Kim, Gi Dong Lee, Ho Cheol Kimhttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.4046/trd.2017.0081, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4046/trd.2017.0081, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4046/trd.2017.0081
Chest10.1378/chest.225120620151484240ABody Mass Index as a Predictor of Acute Kidney Injury in Critically Ill PatientsHo Cheol Kim, Sunmi Ju, Seung Jun Lee, Yu Ji Cho, Yi Yeong Jeong, Jong Deog Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0012369216361451?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0012369216361451?httpAccept=text/plain
BMC Nephrology10.1186/s12882-020-1701-72020211Effect of low-dose atrial natriuretic peptide in critically ill patients with acute kidney injury: a retrospective, single-center study with propensity-score matchingKeita Saito, Shigehiko Uchino, Tomoko Fujii, Shinjiro Saito, Masanori Takinami, Shoichi Uezonohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12882-020-1701-7.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12882-020-1701-7/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12882-020-1701-7.pdf
Journal of Critical Care10.1016/j.jcrc.2015.04.0402015304834Body mass index as a predictor of acute kidney injury in critically ill patientsHo cheol Kim, Tae won Lee, Sunmi Ju, Seung hun Lee, Jung-wan Yoo, Yu ji Cho, Yi yeong Jeong, Jong deog Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0883944115001859?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0883944115001859?httpAccept=text/plain
Journal of Renal Care10.1111/j.1755-6686.2011.00224.x2011373128-133ACUTE KIDNEY INJURY IN CRITICALLY ILL A(H1N1)-INFECTED PATIENTS: A STUDY OF THE PROGNOSESAnis Chaari, Hssan Dammak, Kamilia Chtara, Mabrouk Bahloul, Mounir Bouazizhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1755-6686.2011.00224.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1755-6686.2011.00224.x/fullpdf
American Journal of Kidney Diseases10.1053/j.ajkd.2012.02.1902012594B60De Novo Dipstick Proteinuria (DP) as Predictor of Acute Kidney Injury (AKI) in Critically Ill Septic Patientshttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0272638612003290?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0272638612003290?httpAccept=text/plain
Frontiers in Medicine10.3389/fmed.2021.74580320218Association Between Serum Osmolality and Acute Kidney Injury in Critically Ill Patients: A Retrospective Cohort StudyJie Yang, Yisong Cheng, Ruoran Wang, Bo Wanghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.745803/full
Nephrology10.1111/j.1440-1797.2012.01577.x2012174330-337Risk factors for the prognosis of acute kidney injury under the Acute Kidney Injury Network definition: A retrospective, multicenter study in critically ill patientsJIAOJIAO ZHOU, LICHUAN YANG, KANGYI ZHANG, YUN LIU, PING FUhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1440-1797.2012.01577.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1440-1797.2012.01577.x/fullpdf
10.21203/rs.3.rs-445291/v12021Central Venous Pressure and Acute Kidney Injury in Critically Ill Patients with Multiple Comorbidities: A Large Retrospective Cohort StudyRunlu Sun, Qi Guo, Junjie Wang, Yaoyao Zou, Zhiteng Chen, Jingfeng Wang, Yuling Zhanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-445291/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-445291/v1.html
Journal of Clinical Medicine10.3390/jcm812221520198122215The Incidence of Chronic Kidney Disease Three Years after Non-Severe Acute Kidney Injury in Critically Ill Patients: A Single-Center Cohort StudyS├ębastien Rubin, Arthur Orieux, Benjamin Clouzeau, Claire Rigothier, Christian Combe, Didier Gruson, Alexandre Boyerhttps://www.mdpi.com/2077-0383/8/12/2215/pdf