Comparative Performance of Line Probe Assay (Version 2) and Xpert MTB/RIF Assay for Early Diagnosis of Rifampicin-Resistant Pulmonary Tuberculosis
Raj Narayan Yadav, Binit Kumar Singh, Rohini Sharma, Jigyasa Chaubey, Sanjeev Sinha, Pankaj Jorwal
Tuberc Respir Dis. 2021;84(3):237-244.   Published online 2021 Mar 3     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2020.0171
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diagnostic utility of GenoType MTBDRsl assay for the detection of moxifloxacin-resistant mycobacterium tuberculosis, as compared to phenotypic method and whole-genome sequencing
RajNarayan Yadav, Manpreet Bhalla, Gavish Kumar, GrishC Sah, RavindraKumar Dewan, Ritu Singhal
International Journal of Mycobacteriology.2022; 11(2): 183.     CrossRef
Systematic evaluation of line probe assays for the diagnosis of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis
Min Lin, Ying-Wen Chen, Yun-Ran Li, Li-Jun Long, Le-Yao Qi, Ting-Ting Cui, Shao-Yong Wu, Jia-Yuan Lin, Tong Wu, Yi-Chen Yang, Wei-Hua Yuan, Ge-Yuan Wu, Qi-Wen Lan, Jia-Qi Liu, Ya-Ping Li, Zi-Yuan Yu, Xu-Guang Guo
Clinica Chimica Acta.2022; 533: 183.     CrossRef